lethiem

Đà Nẵng
0905836129 0905836129
emlee0609@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới lethiem môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Sơn Trà, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện

Đơn vị công tác: công ty Savills Việt Nam