Nguyễn Đình Tuân

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
0972171868 Đang cập nhật
nguyendinhtuan@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Đình Tuân môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Kinh nghiệm: 3 năm làm BĐS
Danh sách dự án BDS đã thực hiện: 23 DUY TÂN, 99 TRẦN BÌNH ; MĨ ĐÌNH PLAZA2
Khu vực môi giới tốt nhất (cụ thể đến cấp Quận/ Huyện): Quận Nam Từ Liêm
Lĩnh vực môi giới nhiều nhất: (không quá 3 lĩnh vực)