Phan Thị Trang

Hà Nội
0969420171 0969420171
trangphan0893@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Phan Thị Trang môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Long Biên, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Hạ Long, Quảng Ninh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Phan Thị Trang, môi giới bất động dản

Đơn vị công tác: Tự do