Chi nguyễn

Thuận an bình dương
0977300063 0977300063
kimchi010991@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Chi nguyễn môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Thuận An, Bình Dương
  • Bán loại bất động sản khác ở Thuận An, Bình Dương
  • Bán đất ở Thuận An, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn bđs 24/24 - Chuyên Bán đất, Bán đất nền dự án, Bán loại bất động sản khác

Đơn vị công tác: Thiên phú hưng