Đặng Vẹn

Đang cập nhật
0973173007 0973173007
dangvenbecamexbds@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đặng Vẹn môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Bến Cát, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên thu mua đất nền dự án Mỹ Phước 3, Mỹ phước 4

Đơn vị công tác: Công ty Bất động sản đất việt