Đỗ Tuyết Dung

Hà Đông, Hà Nội
0919533584 0919533584
thanhtien510@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đỗ Tuyết Dung môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Hà Đông, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi đang công tác tại Hdland - Chuyên Bán đất nền dự án - Hà Nội - Hà Đông

Đơn vị công tác: HDland