Hoàng Tùng Lâm

Đang cập nhật
0908310776 0908310776
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hoàng Tùng Lâm môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Long Biên, Hà Nội
  • Bán nhà riêng ở Long Biên, Hà Nội
  • Bán đất ở Long Biên, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên môi giới BĐS Hà Nội, tập trung chủ yếu ở khu vực quận Long Biên.

Đơn vị công tác: Môi giới tự do