Hoài Vy

Bình Thạnh
0906626505 0906626505
hoaivy.kimdien@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hoài Vy môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Kiến tạo cộng đồng, chinh phục đỉnh cao - chuyên Bán căn hộ chung cư, Bán đất, Bán đất nền dự án - Hồ Chí Minh - Bình Thạnh

Đơn vị công tác: Công ty BDS Gia Phát