Nguyễn Đức Cương

Hòa Khánh- Liên Chiểu- Đà Nẵng
0935670727 0935670727
cuongnd208@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Đức Cương môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhà Môi Giới tự giới thiệu:

Thực hiện môi giới tất cả các dự án ở thành phố Đà Nẵng, có khả năng tư vấn giấy tờ pháp lý cho khách hàng, cũng như tiềm năng từng dự án cho khách hàng, có khả năng tư vấn cho khách hàng đi vay ở các ngân hàng, cũng như hình thức góp vốn cho từng dự án

Danh sách dự án BDS đã thực hiện:

  • Golden Hill,
  • Phương Trang,
  • Nam Việt Á,
  • Hòa Xuân,
  • Nam Cầu Cẩm Lệ,
  • Phước Lý,
  • Trung Nghĩa..

Khu vực môi giới tốt nhất :  
Cẩm Lệ

Loại BDS môi giới nhiều nhất :
Đất nền, và đất thổ cư