Nguyễn Duy Hậu

640 đường 2/9 quận Hải Châu, Đà Nẵng
0976100067 0976100067
duyhauhs@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Duy Hậu môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Bán đất nền dự án ở Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Bán nhà mặt phố ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Bán nhà mặt phố ở Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Sơn Trà, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên môi giới về lĩnh vực đất nền dự án, đất lẻ, nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị công tác: Công ty BĐS Lureal