Nguyễn Duy Tân

Bến Phú Định, 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0938569366 0938569366
ntan251091@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Duy Tân môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán đất nền dự án ở Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Là chuyên viên tư vấn và đang hoạt động tại quận 7 và huyện Nhà Bè về các dự án đầu tư và các dự án đất lẽ khác
- Kinh nghiệm: 2 năm hoạt động tại quận Nhà Bè và quận 7
- Danh sách dự án BDS đã thực hiện: Điển hình là dự án KDC Long Hậu, Nam Long
- Khu vực môi giới tốt nhất: Quận 7, Nhà Bè - thành phố HCM.
- Lĩnh vực môi giới nhiều nhất: Bán đất, bán đất nền dự án, bán nhà riêng
Liên hệ:
Nguyễn Duy Tân
Địa chỉ: 351/35K Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố HCM.
Điện thoại cố định: 0938569366
Email: ntan251091@gmail.com