Nguyễn Hoài Phương

816 Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0932688869 Đang cập nhật
phuongnguyen.anphu@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Hoài Phương môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán đất nền dự án ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 9, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

- Kinh nghiệm: 2 năm hoạt động tại quận 2 và quận 9
- Danh sách dự án BDS đã thực hiện: Điển hình là dự án KDC Chợ Long Trường Mới
- Khu vực môi giới tốt nhất: Quận 2, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực môi giới nhiều nhất: Bán đất, bán đất nền dự án, bán nhà riêng
Liên hệ:
Nguyễn Hoài Phương
Địa chỉ: 816 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Di động: 0932688869
Email: phuongnguyen.anphu@gmail.com