Đàm Thị Thảo

Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0123456789 0918226992
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đàm Thị Thảo môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 9, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

- Từng làm quản lý trong lĩnh vực khoáng sản, riêng về bất động sản, đang làm tại Công ty bất động sản Châu Long.
- Đối với công việc ngoài nhiệt tình tận tụy, uy tin, mà còn phải có trách nhiệm.
- Với đối tác, khách hàng luôn chân thành, thật thà, vui lòng khách đến, vừa long khách đi.