Nguyen Thanh Pha

Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam
0933884881 0933884881
nhantam_d@yahoo.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyen Thanh Pha môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Đức Hòa, Long An
  • Bán đất nền dự án ở Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Bán đất nền dự án ở Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhà môi giới Nguyễn Thanh Pha môi giới ở những khu vực sau:
- Đất nền dự án Long An
- Đất nền dự án Bình Tân
- Đất nông nghiệp Huyện Bình Chánh.

Nhà mô giới tự giới thiệu:
- Với thời gian hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản, với rất nhiều giao dịch thành công cho rất nhiều Khách hàng và đối tác ở hiện tại và trong tương lai tôi tin tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho KH và tạo nguồn lợi cho Tôi và Cho tất cả các Kh cùng phát triển bền vững.

Khu vực tốt nhất:
- Chuyên dự án Tân Đô
- Dự án Eco Village
- Dự án Nature Village Long an