Nguyễn Văn Ngan

588 Trưng Nữ Vương
0948156862 0948156862
nganphucat@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Văn Ngan môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Hải Châu, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Hải Châu, Đà Nẵng
  • Bán căn hộ chung cư ở Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Châm ngôn " Bán kiến thức chứ không bán sản phẩm" Chuyên môi giới Bán căn hộ chung cư, Bán đất, Bán đất nền dự án - Đà Nẵng - Hải Châu

Đơn vị công tác: VNG group Đà Nẵng