Nguyễn Văn Thắng

Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
0969021917 Đang cập nhật
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Văn Thắng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Nhơn Trạch, Đồng Nai

Nhà môi giới tự giới thiệu

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hơn 2 năm, châm ngôn làm việc là luôn lấy chữ tín làm đầu và đặt lợi ích của khách hàng đầu tiên.
 
Danh sách dự án BDS đã thực hiện: dự án Đất Ngọc Nhơn Trạch
Khu vực môi giới tốt nhất: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai