Phạm Đức Tiến

Bình Dương
0902344886 0902344886
phamductien.bsmt@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Phạm Đức Tiến môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Dĩ An, Bình Dương
  • Bán kho, nhà xưởng ở Dĩ An, Bình Dương
  • Bán đất ở Dĩ An, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Môi giới bán đất chính chủ - Dĩ An, Bình Dương

Đơn vị công tác: Đại Nam Hưng