Trương Tiến Đạt

Cách Mạng Tháng Tám, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0938334088 0938334088
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trương Tiến Đạt môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán đất nền dự án ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán đất nền dự án ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 9, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Luôn tận tâm, tận tình với khách hàng

Phương châm làm việc:

- Lợi ích và quyền lợi của KH là điều tiên quyết đặt lên hàng đầu.

- Đảm bảo mọi thông tin luôn chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

Luôn luôn nâng cao trình độ, kĩ năng, trau dồi bản thân