Trần Minh Nhất Tùng

Hải Châu, Đà Nẵng
0918083458 0918083458
tungtmn.bds@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trần Minh Nhất Tùng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bán đất nền dự án ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Bán căn hộ chung cư ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bán căn hộ chung cư ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn Bất Động Sản nhiều anwm kinh nghiệm.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc First Real Đà Nẵng