Trần Thị Én

Đang cập nhật
0903099826 0903099826
entran.doko@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trần Thị Én môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Bến Cát, Bình Dương
  • Bán đất ở Bến Cát, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhiệt tình, nhiệt huyết, vui vẻ, có kinh nghiệm 2 năm

Đơn vị công tác: Công Ty Kim Oanh