trần thị thu thủy

Đang cập nhật
0933568238 0933568238
hana09072018@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới trần thị thu thủy môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán đất ở Tân Uyên, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn bán sản phẩm tại Bình Dương, trung thực, nhiệt tình

Đơn vị công tác: Công ty Kim Oanh