Trần Xuân Hiếu

Khu đô thị FPT CITY Đà Nẵng, Việt Nam
0938105393 Đang cập nhật
giatrihieu@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trần Xuân Hiếu môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bán đất nền dự án ở Hải Châu, Đà Nẵng
  • Bán đất nền dự án ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Hải Châu, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Trần Xuân Hiếu - chuyên tư vấn môi giới đầu tư đất khu FPT City Đà Nẵng
Tận tâm - chuyên nghiệp - hiệu quả
Lĩnh vực đất và đất nền khu FPT City Đà Nẵng
Email: giatrihieu@gmail.com
SĐT: 0938105393
lĩnh vực : bán đất , bán đất nền NHS, Hải Châu, Cẩm Lệ