Truong Duc Quang

Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
0978883689 0466866186
216hanoi@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Truong Duc Quang môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình

Đơn vị công tác: Công ty cố phần bất động sản EZ Việt Nam

CÁC NHÀ MÔI GIỚI Ở Vĩnh Phúc THEO QUẬN HUYỆN