Trương Ô Riêl

Hòn Đất, Kiên Giang, Việt Nam
0977738108 Đang cập nhật
orielland108@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trương Ô Riêl môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Bến Cát, Bình Dương
  • Bán nhà mặt phố ở Bến Cát, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

“Bạn làm việc bao nhiêu năm không quan trọng, quan trọng là chất lượng của những năm làm việc đó”_Jacob Cass.

“Tuổi nghề của Bạn bao lâu không quan trọng, quan trọng là chất lượng của thời gian làm việc đó”_ st”

Liên hệ:
TRƯƠNG Ô RIÊL
Di động: 09777.38.108
Email: orielland108@gmail.com

CÁC NHÀ MÔI GIỚI Ở Kiên Giang THEO QUẬN HUYỆN