Trương Thị Tài

Đang cập nhật
0901989133 0901989133
truongthitai01.bds@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trương Thị Tài môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Bán căn hộ chung cư ở Sơn Trà, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Bán căn hộ chung cư, Bán đất, Bán đất nền dự án tại Đà Nẵng

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần đất xanh miền trung