Vũ Thị Việt Hà

Số 1, Phan Huy Chú, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0984505473 0938794986
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Vũ Thị Việt Hà môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất nền dự án ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán đất nền dự án ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 9, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Kinh nghiệm: 2 năm
Danh sách dự án BDS đã thực hiện: Khu dân cư Hưng Phú Rivensede, Phố thương mại Phú Đông 2, Dự án Quang Trung DIAMOND, Khu dân cư cao cấp Hiệp Phú
Khu vực môi giới tốt nhất (tối đa 5 khu vực ở cấp quận/ huyện): Quận 9, Quận Thủ Đức
Lĩnh vực môi giới nhiều nhất (tối đa 3 lĩnh vực): Chuyên đất nền, căn hộ, đất lẻ

Thành công của tôi được định nghĩa bằng hạnh phúc của bạn!