Đỗ Thị Khánh Huyền

Hoàng Mai, Hà Nội
0917666489 0917666489
khanhhuyenbds@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đỗ Thị Khánh Huyền môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Thanh Trì, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Thông tin nhanh, Thành công lớn

Đơn vị công tác: Công ty CPTT BĐS Việt Nam