Hoàng Thị Bích Liên

Khu Phố 3,Phường An Bình ,Biên Hòa ,Đồng Nai
0933995877 0933995877
lienhoang2413@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hoàng Thị Bích Liên môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Biên Hòa, Đồng Nai

Nhà môi giới tự giới thiệu

Hoàng Thị Bích Liên,Sinh Năm 1992 - chuyên Bán đất - Đồng Nai - Biên Hòa

Đơn vị công tác: công ty cổ phần địa ốc Đại Thành