Nguyễn Đắc Khánh Thiện

39A Bàu Cát 1
0905604661 0905604661
khanhthiennguyendac@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Đắc Khánh Thiện môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Tân Bình, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên môi giới nhà phố Làm việc cho công ty TNHH Bất Động Sản Tứ Linh

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Bất Động Sản Tứ Linh