Nguyễn Phương Thùy

hà đông hà nội
0973046588 0973046588
vphuongthuy88@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Phương Thùy môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Hà Đông, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Hà Đông, Hà Nội
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Hà Đông, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nguyễn Văn Bằng - chuyên Bán căn hộ chung cư, Bán đất, Cho thuê căn hộ chung cư - Hà Nội - Hà Đông;

Đơn vị công tác: Bất Động Sản Dương Nội