Nguyễn Thị Nga

Đang cập nhật
0914074469 0914074469
Nga123@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Thị Nga môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Nha Trang, Khánh Hòa

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi chuyên bán đất khu vực tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang

Đơn vị công tác: công ty tư nhân