Nguyễn Thị Thúy

bình thạnh
0902500093 0902500093
traxanh1221@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Thị Thúy môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Bến Cát, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên bán đất Bến Cát Bình Dương, giấy tờ đầy đủ, hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng.

Đơn vị công tác: Kinh oanh