Phạm Hùng

Đang cập nhật
01697193818 01697193818
hungbdsda81@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Phạm Hùng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Đông Anh, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới thổ cư

Đơn vị công tác: môi giới tự do