Nguyễn Thành Tiến

Thái Hòa Tân Uyên Bình Dương
0977717442 0966132382
nguyentienthanh12051992@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Thành Tiến môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán đất ở Tân Uyên, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Đến với chúng tôi thì các bạn sẽ luôn hài lòng.

Đơn vị công tác: Tự do