LÊ LINH

168/75 D2, Bình Thạnh
0901813481 0901813481
linhlinh.lephan@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới LÊ LINH môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán loại bất động sản khác ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán loại bất động sản khác ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 7, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên hoạt động lĩnh vực bất động sản ở khu Đông và Khu Nam Tp.HCM

Đơn vị công tác: công ty bất động sản Gia Phát