Phạm Tuấn Việt

Đang cập nhật
0936469299 0936469299
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Phạm Tuấn Việt môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán loại bất động sản khác ở Tây Hồ, Hà Nội
  • Bán loại bất động sản khác ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Bán loại bất động sản khác ở Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Bán đất ở Tây Hồ, Hà Nội
  • Bán đất ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Bán đất ở Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Tây Hồ, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tư vấn chuyên nghiệp - Tận tình - Hiệu quả

Đơn vị công tác: CLB Bất động sản Hà Nội