Trần Hoàng Việt

Đang cập nhật
0987404155 0987404155
vietth.haiphatland@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trần Hoàng Việt môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán loại bất động sản khác ở Hà Đông, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Hà Đông, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

trẻ, nhiệt huyết, năng động

Đơn vị công tác: Công ty BĐS Hải Phát