Vũ Thi Nga

Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0909020548 0985020465
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Vũ Thi Nga môi giới ở những khu vực sau:
 • Bán nhà mặt phố ở Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Bán nhà mặt phố ở Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Bán nhà mặt phố ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Bán căn hộ chung cư ở Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Bán căn hộ chung cư ở Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Bán căn hộ chung cư ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Cho thuê nhà trọ, phòng trọ ở Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Cho thuê nhà trọ, phòng trọ ở Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Cho thuê nhà trọ, phòng trọ ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

- Chuyên Tư Vấn mua bán nhà lẻ khu Thủ Đức, Quận 2. Quận 9.
- Chuyên Tư Vấn mua bán Căn hộ chung cư các dự án tại Thủ Đức, Quận 2. Quận 9
- Chuyên Tư Vấn mua bán các tài sản có nguồn gốc nhà nước
- Hỗ Trợ Định Giá miễn phí.

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Danh sách dự án BDS đã thực hiện: vinhome central park, masteri, saigon pearl, Gold View, the Everich, SOHO, Marina Tower, Cocobay Đà Nẵng
 • Khu vực môi giới tốt nhất: Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 - thành phố HCM
 • Lĩnh vực môi giới nhiều nhất: Bán căn hộ chung cư, bán nhà mặt phố, cho thuê phòng trọ