ANH BẢO

TP.HCM
0947866556 0947866556
tomanthuat@ymail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới ANH BẢO môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Quận 3, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhiệt tình, hòa đồng với khách hàng. Lĩnh vực môi giới: Bán nhà riêng

Đơn vị công tác: O NHA