Anh Long

Tân Phú
01277985307 01277985307
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Anh Long môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Tân Phú, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

- Nhiệt tình, trung thực và tận tâm trong công việc.

Đơn vị công tác: không có