Bùi Hồng Nhung

Lê Hồng Phong
0936963079 0936963079
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Bùi Hồng Nhung môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Lê Chân, Hải Phòng
  • Bán nhà mặt phố ở Lê Chân, Hải Phòng
  • Bán đất ở Lê Chân, Hải Phòng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Uy tín, tận tâm, nhiệt tình,hòa đông, cởi mở

Đơn vị công tác: 123 Thiên Lôi