Bùi Nguyên Kim Tuyến

Đang cập nhật
0941705461 0941705461
kimtuyen19051992@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Bùi Nguyên Kim Tuyến môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhân viên kinh doanh công ty BĐS Gia Thành

Đơn vị công tác: Công ty MTV Môi Giowis BĐS Gia Thành