Đặng Đức Giảng

Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
0916175299 0438801041
ducgiang090970@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đặng Đức Giảng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Đông Anh, Hà Nội
  • Bán đất ở Đông Anh, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Thị phần môi giới khu vực gần Cầu Đông Trù chiếm khoảng 70% số lượng khách hàng mua đầu tư và tiêu dùng và bán cho những nhà đầu tư với rất nhiều sản phẩm đa dang dễ dàng lựa chọn. Rất hiệu quả và rất uy tín.
- Kinh nghiệm: 12 năm
- Khu vực môi giới tốt nhất : Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội
- Lĩnh vực môi giới nhiều nhất: Bán đất, Bán nhà riêng

Liên hệ:
Đặng Đức Giảng
Địa chỉ: Trung Thôn – Đông Hội – Đông Anh – TP Hà Nội
Điện thoại cố định: 0438801041
Di động: 0916175299
Email:ducgiang090970@gmail.com