Đào Duy Năng

Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
0989340189 0989340189
songmaanhhungchaymai@yahoo.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đào Duy Năng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán đất ở Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Môi giới Chuyên nghiệp - Bán đất, Bán nhà mặt phố, Bán nhà riêng - Hà Nội - Thanh Xuân

Đơn vị công tác: Công ty BĐS Nàng Hương