Đỗ Thành Long

Đang cập nhật
0948689944 0948689944
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đỗ Thành Long môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Ba Đình, Hà Nội
  • Bán nhà riêng ở Đống Đa, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Ba Đình, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Đống Đa, Hà Nội
  • Bán đất ở Ba Đình, Hà Nội
  • Bán đất ở Đống Đa, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Với phương châm sự hài lòng của quý khách hàng là thành công của tôi.

Đơn vị công tác: Tự Do