Đông Quang Yên

Bình Dương
0989016779 0989016779
dongquangyen@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Đông Quang Yên môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Thuận An, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới bất động sản, chắc chắn hỗ trợ cho các nhà đầu tư lựa chọn được bất động sản như ý và có năng sinh lợi cao.

Đơn vị công tác: Môi giới tự do