DƯƠNG KIM TIỀN

Hương lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
0901336229 0901336229
duongkimtien.namtien@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới DƯƠNG KIM TIỀN môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Bình Tân, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Kim Tiền - Chuyên viên tư vấn nhà đất Bình Tân, Bình Chánh

Đơn vị công tác: Công ty Việt Tín