Dương Lê

Dĩ An Bình Dương
0967502238 0967502238
duongle8383@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Dương Lê môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Dĩ An, Bình Dương
  • Bán nhà mặt phố ở Dĩ An, Bình Dương
  • Bán đất ở Dĩ An, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi tên lê hiện đang làm môi giới tự do tại Dĩ An, Bình Dương. Hiện làm về các sản phẩm như bán nhà riêng, đất tại Dĩ An Bình Dương

Đơn vị công tác: Môi giới tự do