Hòang Mạnh Hải

22 Trần DuyHưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
0989610585 0989610585
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hòang Mạnh Hải môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Trung Thực - Năng động – Nhiệt Tình trong công việc là tiêu chí làm việc của tôi, tôi rất tin tưởng sẽ mang lại các giao dịch thành công và hiệu quả cho quý khách hàng trong tương lai, xin cảm ơn quý khách hàng!