Hoàng tùng

Đang cập nhật
0979386706 0979386706
tungnguyenip@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hoàng tùng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Hà Đông, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên nhà đất do chủ đầu tư xây và nhà dân bán. Đưa khách đi tận tình chu đáo. Hỗ trợ khách hết sức mình.

Đơn vị công tác: BĐS Địa An